Stránky

streda 29. júla 2015

ISBN a história označovania kníh

Súčasnosť

ISBN (International Standard Book Number) je systém označovania kníh. Každej knihe je pridelené 13-miestne číslo (identifikátor). Prideľuje ich Národná agentúra ISBN podľa jednotlivých krajín.ISBN je číslo rozdelené pomlčkami do 5 skupín.
Prvou skupinou je prefix, obsahuje identifikátor 978 alebo 979, čo v medzinárodných EAN kódoch znamená, že sa jedná o knihu.

Druhá skupina označuje jazykovú oblasť alebo štát, kde bola kniha vydaná - pre Slovensko a Česko platí skupina 80. Rozsah tejto skupiny môže byť 1-5 číslic.

Tretia skupina označuje jednotlivých vydavateľov a môže mať 2-7 číslic. Platí, že ak má vydavateľ ako identifikátor dve čísla, má k dispozícii 5 čísel na určenie poradia titulu. Čím väčší vydavateľ, tým ma viac čísel na očíslovanie titulov. Preto veľký vydavatelia ako napríklad SLOVART ma číslo 556 a môže očíslovať až 10 000 titulov. Malý vydavatelia majú väčšinou 5 mieste identifikátory a na očíslovanie im tak ostane 100 titulov. 

Štvrtá skupina je poradové číslo titulu v danom vydavateľstve a skladá sa z 1-6 číslic. Ak sa vydavateľovi minú dostupné čísla na očíslovanie titulov, národná agentúra mu pridelí nový identifikátor vydavateľstva.

Posledná piata skupina je tvorená jediným číslom a je to tzv. kontrolný súčet vypočítaný z predchádzajúcich 12 čísiel. Slúži na odstránenie chýb pri chybnom prepise, aby sa zabezpečila jedinečnosť ISBN čísla.
Výpočet je nasledovný: súčet číslic na nepárnych pozíciách sa sčíta s trojnásobkom súčtu číslic na párnych pozíciách. Výsledok sa vydelí 10 a zbytok sa odčíta od čísla 10. Rozdiel je rovný kontrolnej číslici. Viď obrázok výpočtu. Výpočet platí od roku 2007.

Príklad ISBN na novej knihe:

Dušan Mitana: Slovenský poker, vyd. KK Bagala, 2015
ISBN 978-80-8108-039-5
Označenie vydavateľa je 4-miestne, to znamená, že môže očíslovať 1000 kníh. (8108-039)


Výpočet kontrolného čísla

Pri knihách, ktoré sa skladajú z viacerých zväzkov (súborné dielo, slovníky) musí byť označený identifikátorom aj celý komplet.


História

Pred zavedením ISBN identifikátorov v Československu (1989) sa u nás používal systém knižného identifikátora. Po roku 1948 sa používal pre označovanie kníh systém tematických skupín (TS). Skladala sa z 2 dvojciferných čísel oddelených lomítkom (napr. 13/43 – 13 označovala, že ide o krásnu literatúru, napr. beletriu a podskupina 43, že sa jedná o českú poéziu).
Tematické skupiny a podskupiny si môžete pozrieť na ktorejkoľvek staršej knihe.
Okrem tematických skupín sa zaviedol systém  jednoznačného označovania kníh. Tvorili ju 3 skupiny čísiel oddelené pomlčkami. Prvé dvojčíslie označovalo vydavateľa (66 - Mladé letá, 61 - Tatran). Druhú skupinu tvorilo trojciferné číslo a označovalo poradové číslo knihy v danom vydavateľstve a v danom kalendárnom roku. Tretia skupina dvojčísiel označovala rok vydania knihy. (66-056-77 / Kniha z vydavateľstva Mladé letá, 56 v poradí, vydaná v roku 1977).

Takto budete vedieť, bez toho aby ste v knihe čo i len prelistovali, z akého vydavateľstva kniha pochádza a v ktorom roku bola vydaná.

Bibliografia:
Vladimír Pistorius: Jak se dělá kniha, 3 vydanie, Příbram, Pistorius & Olšanská, 2011, ISBN 978-80-87053-50-8


1 komentár:

  1. Mám nejaké staré knihy, kto by vedel poradiť o aké knihy sa jedná? Ďakujem.

    OdpovedaťOdstrániť