Stránky

sobota 25. apríla 2015

Edícia Erb

   Edícia Erb vo vydavateľstve Smena, patrila medzi najlepšie a najkrajšie edície nielen v rámci Smeny, ale celkovo sa radila medzi umelecky a graficky dobre spracované edície. ERB - edícia pôvodnej poézie a prózy, vydala celkovo 66 kníh, aj keď podľa číslovania zväzkov je ich 64 - v jednej knihe chýba údaj o čísle zväzku a v troch prípadoch je uvedené rovnaké číslo zväzku. Prvý zväzok Edície Erb vyšiel v roku 1978 a pravidelné vychádzal až do roku 1991, keď poslednou knihou bola próza Dušana Mitanu - Hľadanie strateného autora. V Smene vydali poslednú knihu v roku 1998 a v roku 2002 definitívne vydavateľstvo Smena zaniklo a stretnúť sa s ním už môžete len cez antikvariátne knihy. Slávu edície Erb sa pokúsilo obnoviť ešte vydavateľstvo Regent. V roku 2006 vydalo prvú knihu a celkovo 5 kníh v tejto edícii -  poslednú v roku 2009.
2x vyšla reedícia a to Lenčove Rozpamätávanie a Mitanove Koniec hry. Edične publikovali najznámejší slovenskí autori - ako Šikula, Sloboda, Vilikovský, Hrúz, Jaroš, Dušek Bednár, Rakús alebo básnici Ondruš, Mihalkovič, Buzássy, Feldek, Stražay, Hevier, Moravčík, Štrpka a iní.
Výtvarne a ilustračne sa na výzore edície Erb podieľalo množstvo kvalitných výtvarníkov - Pavol Blažo, Vladimír Kompánek, Dušan Nágel, Karol Ondreička, Svetozár Mydlo, Viera Bombová, Miroslav Cipár, Rudolf Sikora a veľa ďalších výborných ilustrátorov a dizajnérov.  Ak by ste mali túžbu si všetky knihy z edície Erb vyskladať, ponúkam malú pomôcku v podobe zoznamu kníh s podrobnými údajmi a ilustračný obrázok knihy.
(Autor, Názov, č. zväzku)
(Rok vydania, počet strán, vydanie, náklad, ilustrácie)


01. Mikuláš Kováč - Písanie do snehu - 1 zv
1978 - 102 strán, 1. vydanie, náklad: 3000 , ilustrácie: Pavel Blažo

02. Jozef Mihalkovič - Približné položenie - 2 zv
1978 - 70 strán, 1. vydanie, náklad: 3000, ilustrácie: Pavel Blažo

03. Vincent Šikula - Vlha - 3 zv
1978 - 150 strán, 1. vydanie, náklad: 4000, ilustrácie: Pavel Blažo

04. Ján Lenčo - Rozpamätávanie - 4 zv
1978 - 304 strán, 1. vydanie, náklad: 4000, ilustrácie: Pavel Blažo

05. Jozef Kot - Narodeniny - 5 zv
1978 - 86 strán, 1. vydanie, náklad: 10000, ilustrácie: Pavel Blažo

06. Ján Buzássy - Ľubovník - 6 zv
1979 - 128 strán, 1. vydanie, náklad: 3000, ilustrácie: Pavel Blažo

07. Jozef Puškáš - Priznanie - 7 zv
1979 - 118 strán, 1. vydanie, náklad: 4000, ilustrácie: Pavel Blažo

08. Karol Horák - Súpis dravcov - 8 zv
1979 - 126 strán, 1. vydanie, náklad: 3000, ilustrácie: Pavel Blažo

09. Ľubomír Feldek - Poznámky na epos - 9 zv
1980 - 120 strán, 1. vydanie, náklad: 3000, ilustrácie: Vladimír Kompánek

10. Ján Šimonovič - Deti, Mesto, Chvenie - 10 zv
1980 - 126 strán, 1. vydanie, náklad: 3000, ilustrácie: Jozef Gális

Písanie do snehu
Približné položenie
Vlha
Rozpamätávanie
Narodeniny
Ľubovník
Priznanie
Súpis dravcov
Poznámky na epos
Deti, Mesto, Chvenie
011. Jozef Puškáš - Štvrtý rozmer - 11 zv
1980 - 196 strán, 1. vydanie, náklad: 6000, ilustrácie: Dušan Nágel

012. Stanislav Rakús - Žobráci, Pieseň o studničnej vode - 12 zv
1981 - 213 strán, 2. vydanie, náklad: 5700, ilustrácie: Dušan Stopiak

013. Ján Lenčo – Rozpamätávanie - 13 zv
1981 - 344 strán, 2. vydanie, náklad: 10200, ilustrácie: Svetozár Mydlo

014. Ján Šimonovič - Život o sne - 14 zv
1981 - 123 strán, 1. vydanie, náklad: 2500, ilustrácie: Dušan Kállay

015. Vincent Šikula – Vojak - 15 zv
1981 - 174 strán, 1. vydanie, náklad: 9700, ilustrácie: Ľudovít Hološka

016. Štefan Stražay – Dvor - 16 zv
1981 - 77 strán, 1. vydanie, náklad: 2700, ilustrácie: Ján Valach

017. Rudolf Sloboda - Dni radosti - 17 zv
1982 - 200 strán, 1. vydanie, náklad: 3700, ilustrácie: Viera Bombová

018. Ján Buzássy - Pláň, hory - 18 zv
1982 - 69 strán, 1. vydanie, náklad: 1700, ilustrácie: Karol Ondreička

019. Lýdia Vadkerti-Gavorníková – Víno - 19 zv
1982 - 96 strán, 1. vydanie, náklad: 1700, ilustrácie: Dušan Grečner

020. Peter Jaroš - Parádny výlet - 20 zv
1982 - 238 strán, 1. vydanie, náklad: 4700, ilustrácie: Pavel Blažo
Štvrtý rozmer
Žobráci / Pieseň o studničnej vode
Rozpamätávanie
Život o sne
Vojak
Dvor
Dni radosti
Pláň, hory
Víno
Parádny výlet
21. Marián Kováčik – Medzimesto - 21 zv
1983 - 86 strán, 1. vydanie, náklad: 700, ilustrácie: Ján Berger

22. Dušan Mitana - Koniec hry - 22 zv
1984 - 304 strán, 1. vydanie, náklad: 5000, ilustrácie: Dušan Nágel

23. Pavel Vilikovský - Prvá veta spánku - 23 zv
1983 - 178 strán, 1. vydanie, náklad: 4700, ilustrácie: Rudolf Fila

24. Vincent Šikula - S Rozarkou, Liesky, Vlha - 24 zv
1984 - 302 strán, 1. vydanie, náklad: 4700, ilustrácie: Hološka Ľudovít

25. Daniel Hevier - Pohyblivý breh - 25 zv
1984 - 150 strán, 1. vydanie, náklad: 1500, ilustrácie: Vladimír Kordoš

26. Štefan Moravčík - Moravianska Venuša - 26 zv
1984 - 102 strán, 1. vydanie, náklad: 1200, ilustrácie: Miroslav Cipár

27. Ján Ondruš – Vajíčko - 27 zv
1984 - 104 strán, 1. vydanie, náklad: 1200, ilustrácie: Karol Ondreička

28. Jozef Puškáš - Záhrada (v piatom období roka) - 28 zv
1984 - 328 strán, 1. vydanie, náklad: 5000, ilustrácie: Emil Sedlák

29. Dušan Dušek – Náprstok - 29 zv
1985 - 194 strán, 1. vydanie, náklad: 4000, ilustrácie: Pavol Blažo

30. Belo Kapolka - Kanadské smreky - 30 zv
1985 - 181 strán, 1. vydanie, náklad: 4000, ilustrácie: Ján Jaňák
Medzimesto
Koniec hry
Prvá veta spánku
S Rozárkou / Liesky / Vlha
Pohyblivý breh
Moravianska venuša
Vajíčko
Záhrada
Náprstok
Kanadské smreky31. Milan Zelinka - Povesť o strýkovi Kenderešovi - 31 zv
1985 - 200 strán, 1. vydanie, náklad: 4500, ilustrácie: Ľudovít Hološka

32. Vlado Bednár - Dračie žily (Kniha osamotených) - 32 zv
1985 - 304 strán, 1. vydanie, náklad: 5000, ilustrácie: Svetozár Mydlo

33. František Andraščík - Úpenlivé ruky - 33 zv
1985 - 86 strán, 1. vydanie, náklad: 1000, ilustrácie: Marián Meško

34. Ivan Hudec - Čierne diery - 34 zv
1985 - 116 strán, 1. vydanie, náklad: 7000, ilustrácie: Dušan Polakovič

35. Štefan Stražay - Sestra - 35 zv
1985 - 80 strán, 1. vydanie, náklad: 2000, ilustrácie: Ľudovít Hološka

36. Peter Jaroš - Jazda na spiacom obrovi - 36 zv
1985 - 262 strán, 1. vydanie, náklad: 8000, ilustrácie: Bohumil Bača, Štefan Prokop, Stanislav Balko, Milan Mravec, Milan Chovanec

37. Július Balco - Ležoviská - 37 zv
1986 - 126 strán, 1. vydanie, náklad: 4000, ilustrácie: Ingrid Sdoukosová

38. Jozef Puškáš - Semienka vášne a Štvrtý rozmer - 38 zv
1986 - 310 strán, 1. vydanie, náklad: 5000, ilustrácie: Bohumil Bača

39. Ján Šimonovič - Rodáci - 39 zv
1986 – 149 strán, 1. vydanie, náklad: 2000, ilustrácie: Milan Rašla

40. Ivan Habaj - Vône podbránia, vône bylín - 40 zv

1986 - 150 strán, 1. vydanie, náklad: 5000, ilustrácie: Martin Kellenberger

Povesť o strýkovi Kendrešovi
Dračie žily
Úpenlivé ruky
Čierne diery
Sestra
Jazda na spiacom obrovi
Ležoviská
Semienka vášne a štvrtý rozmer
Rodáci
Vône podbránia, vône bylín41. Ján Švantner - Lampa -  ? zv
1986 - 90, 1. vydanie, náklad: 2000, ilustrácie: Milan Bočkay

42. Mikuláš Kováč - Pod slnkom - 42 zv
1986 - 112, 1. vydanie, náklad: 2000, ilustrácie: Stanislav Balko

43. Dušan Mitana - Koniec hry - 43 zv
1987 - 316 strán, 2. vydanie, náklad: 7000, ilustrácie: Dušan Nágel

44. Kamil Peteraj - Útechy / Maximy / Telegramy - 44 zv
1987 – 111 strán, 1. vydanie, náklad: 2500, ilustrácie: Dezider Tóth

45. Ľubomír Feldek - Plakať je krásne - 45 zv
1990 – 146 strán, 1. vydanie, náklad: 2500, ilustrácie: Rudolf Fila

46. Dušan Dušek - Prášky na spanie - 46 zv
1987 - 264 strán, 1. vydanie, náklad: 6000, ilustrácie: Jozef Gális

47. Štefan Moravčík - Sedláci (Próza nás hriešnych) - 47 zv
1988 – 198 strán, 1. vydanie, náklad: 5000, ilustrácie: Bohumil Bača

48. Daniel Hevier - V každých dverách - 48 zv
1988 - 120 strán, 1. vydanie, náklad: 1500, ilustrácie: Dušan Nágel

49. Ivan Habaj - Bezradnosť náhlej osamotenosti - 49 zv
1988 – 186 strán, 1. vydanie, náklad: 4000, ilustrácie: Gabriel Štrba

50. Vlastimil Kovalčík - Vytrvalosť k otázkam - 50 zv
1988 - 118 strán, 1. vydanie, náklad: 1200, ilustrácie: Jozef Gális

Lampa
Pod slnkom
Koniec hry
Útechy / Maximy / Telegramy
Plakať je krásne
Práška na spanie
Sedláci
V každých dverách
Bezradnosť náhlej osamotenosti
Vytrvalosť k otázkam51. Anton Marec – Kroky proti vetru - 50 zv
1989 – 123 strán, 1. vydanie, náklad: 4000, ilustrácie: Marcel Dúbravec

52. Štefan Moravčík – Pŕhľavie - 51 zv
1989 – 110 strán, 1. vydanie, náklad: 1500, ilustrácie: Emil Sedlák

53. Ivan Štrpka – Všetko je v škrupine - 52 zv
1989 – 112 strán, 1. vydanie, náklad: ?, ilustrácie: Svetozár Mydlo

54. Pavel Vilikovský – Kôň na poschodí, slepec vo Vrábľoch - 53 zv
1989 – 128 strán, 1. vydanie, náklad: 4500, ilustrácie: Karol Ondreička

55. Lajos Grendel - Obsažná batožina - 53 zv
1989 – 224 strán, 1. vydanie, náklad: 2500, ilustrácie: Martin Kellenberger

56. Daniela Hivešová-Šilanová - Cigánske leto - 54 zv
1989 - 95 strán, 1. vydanie, náklad: 1500, ilustrácie: Gabriel Štrba

57. Milan Zelinka – Smädné srdce - 55 zv
1990 – 187 strán, 1. vydanie, náklad: 3000, ilustrácie: Ľudovít Hološka

58. Pavel Hrúz – Chliev a hry - 56 zv
1990 – 126 strán, 1. vydanie, náklad: 2000, ilustrácie: Milan Rašla

59. Ján Patarák – Prvý rok mieru - 57 zv
1990 – 200 strán, 1. vydanie, náklad: 2500, ilustrácie: Vojtech Kolenčík

60. František Andraščík – Svetadiel Tabu - 58 zv
1990 – 79 strán, 1. vydanie, náklad: 800, ilustrácie: Dušan Grečner

Kroky proti vetru
Pŕhľavie
Všetko je v škrupine
Kôň na poschodí, slepec vo Vŕabľoch
Obsažná batožina
Cigánske leto
Smädné srdce
Chliev a hry
Prvý rok mieru
Svetadiel Tabu61. Rudolf Čižmárek - Akordy krvných strún - 59 zv
1990 – 174 strán, 1. vydanie, náklad: 800, ilustrácie: Karol Ondreička

62. Vincent Šikula - Pastierska kapsička - 60 zv
1990 – 184 strán, 1. vydanie, náklad: 4000, ilustrácie: Ľudovít Hološka, Rudolf Filla, Vladimír Kordoš, MIlan Bočkay, Marián Mudroch

63. Vojtech Kondrót - Zbierka nevyriešených úloh - 61 zv
1990 – 85 strán, 1. vydanie, náklad: 800, ilustrácie: Emil Sedlák

64. Štefan Stražay - December - 62 zv
1990 – 96 strán, 1. vydanie, náklad: ?, ilustrácie: Kamila Štanclová

65. Kamil Peteraj - Dom panny - 62 zv
1991 – 77 strán, 1. vydanie, náklad: ?, ilustrácie: Vladimír Kordoš

66. Dušan Mitana - Hľadanie strateného autora - 64 zv

1991 – 244 strán, 1. vydanie, náklad: ?, ilustrácie: Rudolf Sikora

Akordy krvných strún
Pastierska kapsička
Zbierka nevyriešených úloh
December
Dom pany
Hľadanie strateného autora


67. Július Balco - Diablova trofej
2006 – 139 strán, 1. vydanie, náklad: ?, ilustrácie: Jozef Gális

68. Štefan Moravčík - Mlynárka má holubičku/Mlynárka nemá holubičku
2006 – 196 strán, 2. vydanie, náklad: ?, ilustrácie: Emil Sedlák

69. Vincent Šikula - Poste restante
2007 – 96 strán, 1. vydanie, náklad: ?, ilustrácie: Ľudovít Hološka

70. Viera Švenková - Rozmarné sebalásky
2008 – 90 strán, 1. vydanie, náklad: ?, ilustrácie: Dušan Nágel

71. Bystrík Šikula - Objatia mŕtvych otcov
2009 – 161 strán, 2. vydanie, náklad: 500, ilustrácie: Emil Sedlák

Diablova trofej
Mlynárka ma holubičku
Poste restante
Rozmarné sebelásky
Objatia mŕtvych otcov

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára